SUNUMLAR

1. Gün

TASARLA / CREATE
Dr. Burcu Akıncı
“İnşaat ve Altyapı Yönetimi İçin Sensör ve Bilgi Modellerinin Kullanılması”
Dr. Rafael Sacks
“Dünyadan BIM Projesi Vaka Çalışmaları: İnşaat Uygulamalarında ve Araştırmalarında En Son Teknoloji”
Niyazi Kemer
“Yeni Teknolojiler, İşveren Yüklenici İlişkilerini Nasıl Değiştiriyor?”
UYGULA / IMPLEMENT
Léon van Berlo
“İşbirlikçi Tasarım ve Mühendislik: Geçmiş, Güncel Uygulamalar ve Olası Gelecek”
Dr. Mehmet Egemen Özbek
“Yapı Bilgi Modellemesi ve Yasal ve Sözleşmeye İlişkin Hususlar”
Daniel Kazado / Dr. Esin Ergen
“BIM’in Benimsenmesi ve BIM’deki “I”nin Belirlenmesi”
Deneyim Paylaşımları
Erdinç Çiftçi
“BIM Tabanlı Tasarım Yaklaşımı”

Sylvie Cassan
“Grand Paris Ulaşım Projesi için BIM ve İşbirliği: İstasyonlar, bakım alanları ve doğrusal altyapı için faydalar ile uygulama koşulları hakkında temel bilgiler”

2. Gün

YAKALA / CAPTURE
Dr. Ahmet Çıtıpıtıoğlu
“Yapı Endüstrisini Sayısallaştırmak: Zorluklar, Uygulamalar ve Yol Haritası”
Dr. Ioannis Brilakis
“Altyapıyı Sanallaştırma”
Saniye Öktem / M.Polat Diker
“Bir BIM Adaptasyon Hikayesi: Nasıl “BIM” yaparız?”
Sylvie Cassan
“Grand Paris Ulaşım Projesi’nde BIM”
İLERLE / PROCEED
Dr. Aslı Akçamete
“BIM’in Geleceğine Bakış: Bütünleştirme ve Akıllılık”
Elif Ensari / Can Kadir Sucuoğlu
“Kentsel Veri ve Bilgi Sistemleri”
Deneyim Paylaşımları
Dr. Burcu Akıncı
“Tesis İşletmesi için Veriye Dayalı Proaktif Karar Verme”

Dr. Ahmet Çıtıpıtıoğlu
“TAV Projelerindeki Yeni Süreçlerin Bütçelenmesi, Planlanması, Uygulanması ile Kazanılan Deneyimler ve Karşılaşılan Sorunlar”